โลโก้เว็บไซต์ ประชุมซ้อมย่อยรับปริญญา1กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมซ้อมย่อยรับปริญญา1กพ60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558
          1 กุมภาพันธ์  2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา