โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาตลาดรับรางวัลชมเชยโครงการประกวด KFC 30มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาตลาดรับรางวัลชมเชยโครงการประกวด KFC 30มค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาหลักสูตรการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลชมเชยการประกวด โครงการ KFC community Hero
          30 มกราคม 2560 นักศึกษาหลักสุตรการตลาด ทีม The Lighting  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา