โลโก้เว็บไซต์ วทอ ลำปาง อบรมเค้ก คุกกี้โรงเรียนอรุโณทัย27มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วทอ ลำปาง อบรมเค้ก คุกกี้โรงเรียนอรุโณทัย27มค60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์คุ้กกี้และเค้กแก่นักเรียน ม.5
           27 มกราคม 2560 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฐานการเรียนรู้การทำผลิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา