โลโก้เว็บไซต์ อบรมSTEM 2729มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมSTEM 2729มค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบ STEM
          คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง กระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ สำนักงาน TVET  HUB LANNA อาคารสำนัก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา