โลโก้เว็บไซต์ หารือประชารัฐ สหกรณ์สับปะรด26มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หารือประชารัฐ สหกรณ์สับปะรด26มค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง หารือ บ.ประชารัฐและสหกรณ์สับปะรดลำปาง พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร ช่วยเหลือเกษตรกรและ SMEs ลำปาง
          26 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา