โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์เกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์เกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์เกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
            เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา