โลโก้เว็บไซต์ ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการบริจาคสิ่งของต้านภัยหนาว บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม2425ธค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการบริจาคสิ่งของต้านภัยหนาว บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม2425ธค59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการบริจาคสิ่งของต้านภัยหนาว บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
         ชมรมสื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และชมรมวิทยุซีบีภาคเหนือ เชียงใหม่ จัดโครงการบริจาคของต้านภัยหนาว ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา