โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาการตลาด มทร ล้านาลำปาง ผ่านเข้ารอบ5 ทีม KFC Community Hero | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาการตลาด มทร ล้านาลำปาง ผ่านเข้ารอบ5 ทีม KFC Community Hero

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารอบ 5 ทีม ระดับประเทศ การประกวดโครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม
        นางสาวศาสนา บุญช่วย นางสาวสุพรรณ ยาง และนางสาวนรีรัตน์  คำปัน นักศึกษาสาขาการตลาด ทีม The Lighting คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทนภาคเหนือ ผ่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา