โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2560”  ณ  ม.ราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2560” ณ ม.ราชภัฏลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2560” ณ ม.ราชภัฏลำปาง
             เมื่อวันที่  18 ม.ค.60 เวลา 19.00 น. ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร และอา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา