โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษารอบรับตรง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษารอบรับตรง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษารอบรับตรง
17 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษาต่อรอบรับตรง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 6 ห้อง และนักศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 1 ห้อง รวม 200 คน ณ โร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา