โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคร่วมจัดนิทรรศการคาราวานวิทย์1820มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคร่วมจัดนิทรรศการคาราวานวิทย์1820มค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยี จับมือกับสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ 2560 ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน
         คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา