โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร20มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร20มค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบำพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน)
          20 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา