โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรด
     คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดลำปาง  จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปสับปะรดแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ ต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา