โลโก้เว็บไซต์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรราชมงคล 18มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรราชมงคล 18มค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2559
          คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา