โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปกเกล้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปกเกล้า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระปกเกล้า
     วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา