โลโก้เว็บไซต์ ร่วมจัดนิทรรศการคล้ายวันครอบรอบสถาปนา 12 ปี มทร ล้านนา 18 มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่วมจัดนิทรรศการคล้ายวันครอบรอบสถาปนา 12 ปี มทร ล้านนา 18 มค60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา