โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’60 คึกคัก..ผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยวชมงานคับคั่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’60 คึกคัก..ผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยวชมงานคับคั่ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลลำปางแฟร์’60 คึกคัก..ผู้ปกครองพาบุตรหลานเที่ยวชมงานคับคั่ง
        เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์'60 ณ บริเวณลานอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ภายใต้แนวคิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา