โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดบูธนิทรรศกาลผลงานวิจัย ในงานแถลงข่าวและสืบสานสัมพันธ์สู่มวลชน                 จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดบูธนิทรรศกาลผลงานวิจัย ในงานแถลงข่าวและสืบสานสัมพันธ์สู่มวลชน จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดบูธนิทรรศกาลผลงานวิจัย ในงานแถลงข่าวและสืบสานสัมพันธ์สู่มวลชน จ.เชียงใหม่
         เมื่อวันที่ 12 ม.ค.60 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำอาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการผลงานเด่น ได้แก่ เมอแรงค์สับป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา