โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานวันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์’60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานวันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์’60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานวันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์’60
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมประธาน เลขานุการ คณะกรรมการ งาน "วันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา