โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
       เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 09.00 - 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา