โลโก้เว็บไซต์ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน
         เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มากราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยดร.พวงทอง วังราษฎร์ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผศ.กนกวรรณ เวชกามา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา