โลโก้เว็บไซต์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินทักษะอาชีวะ11มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินทักษะอาชีวะ11มค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
        วันที่ 11 มกราคม 2560 อาจารย์ปรีดา ตัญจนะ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา