โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมผสมนำผึ้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมผสมนำผึ้ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมผสมนำผึ้ง
                    โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา