โลโก้เว็บไซต์ อบรมประกันระดับหลักสูตร79ธค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมประกันระดับหลักสูตร79ธค59

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 8 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
          คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา