โลโก้เว็บไซต์ การทำไส้อั่ว  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไส้อั่ว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนากลุ่มเกษตรกร จ.กำแพงเพชร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่ว ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยเทคโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา