โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์’60 น้อมรำลึก “พระราชกรณียกิจ                 ทั่วหล้า เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์’60 น้อมรำลึก “พระราชกรณียกิจ ทั่วหล้า เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และราชมงคลแฟร์’60 น้อมรำลึก “พระราชกรณียกิจทั่วหล้า เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย”
        เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานจัดการประชุมคณะคณะกรรมการงานวันเด็กแห่งชาติแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา