โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง “อุตสาหกรรมเกษตรวิจัย ครั้งที่ ๑” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชุมวิชาการของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง “อุตสาหกรรมเกษตรวิจัย ครั้งที่ ๑”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาการประชุมวิชาการของนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง “อุตสาหกรรมเกษตรวิจัย ครั้งที่ ๑”
          เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา