โลโก้เว็บไซต์ ทดสอบฝีมือแรงงาน ระดับ 1 9ธค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทดสอบฝีมือแรงงาน ระดับ 1 9ธค59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1
          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 อ.มนินทรา  ใจคำปัน  ได้นำนศ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ชั้นปีที่2 และ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  ชั้นปีที่2  คณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา