โลโก้เว็บไซต์ อบรมงานกราฟฟิก19ธค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมงานกราฟฟิก19ธค59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์สาขาระบบสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรสร้างงานกราฟฟิก โปรแกรม Adobe Illustrator CS6
     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยหัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น อาจารย์วชิระ หล่อประดิษฐิ์ และอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา