โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คึกคัก มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๕๕๕ ราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คึกคัก มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๕๕๕ ราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คึกคัก มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๕๕๕ ราย
         เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ให้กับนักเรียน นักศึกษาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา