โลโก้เว็บไซต์ สภ.เมืองลำปาง จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สภ.เมืองลำปาง จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา