โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลแห่งประเทศไทย (จังหวัดลำปาง) ๒๕๕๙...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา