โลโก้เว็บไซต์ ITAP7ธค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ITAP7ธค59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการ SMEs
          วันนี้ (7 ธันวาคม 2559) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรแกรมสนับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา