โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการเก็บเกี่ยววันพ่อ2ธค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการเก็บเกี่ยววันพ่อ2ธค59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม
          2 ธันวาคม 2559 ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกวันแม่  เก็บเกี่ยววั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา