โลโก้เว็บไซต์ ภาพ บัวระวงเกมส์ 3 ธ.ค. 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ภาพ บัวระวงเกมส์ 3 ธ.ค. 2559

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาภาพบัวระวงเกมส์ 3 ธ.ค. 59
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์" ในวันที่ 3 ธ.ค. 2559 ไฮไลท์การแข่งขันสำหรับวันนี้ คือ การแข่งขัน ฟุตบอล และ บาสเกตบอล ชิงเหรียญทอง ระหว่าง มทร.ล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา