โลโก้เว็บไซต์ บัวระวงเกมส์2830พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บัวระวงเกมส์2830พย59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง นำทัพนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 33 “บัวระวงเกมส์”
          คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทัพนักกีฬากว่า 126 คน ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 บัวระวงเกมส์ ณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา