โลโก้เว็บไซต์ โค้งสุดท้าย มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวเพิ่มโอกาสการศึกษา รอบโควตา มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๓๐๐ คน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โค้งสุดท้าย มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวเพิ่มโอกาสการศึกษา รอบโควตา มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๓๐๐ คน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาโค้งสุดท้าย มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวเพิ่มโอกาสการศึกษา รอบโควตา มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๓๐๐ คน
โค้งสุดท้าย มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวเพิ่มโอกาสการศึกษา รอบโควตา มีนักเรียนสนใจสมัครกว่า ๒๕๐ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา