โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางจัดกิจกรรมทำดีด้วยกาย23พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางจัดกิจกรรมทำดีด้วยกาย23พย59

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี “ทำดีด้วยกาย”
         23 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำดีเพื่อถวายในหลวง (กิจกรรมทำดีด้วยกาย) ภายใต้โครงการรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อร่วมรำลึกถึงพระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา