โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC วาระพิเศษ 22 พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC วาระพิเศษ 22 พย59

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC วาระพิเศษ
          22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) วาระพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา