โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา จัดงานกีฬาภายใน มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมแปรอักษร ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา จัดงานกีฬาภายใน มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมแปรอักษร ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา