โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
             วันนี้ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์พิทูร นพนาคร หัวหน้าสาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนท่านรองอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา