โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบโควตา ปี ๒๕๖๐ ต้นเดือน พ.ย. ผลตอบรับดีเกินคาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบโควตา ปี ๒๕๖๐ ต้นเดือน พ.ย. ผลตอบรับดีเกินคาด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบโควตา ปี ๒๕๖๐ ต้นเดือน พ.ย. ผลตอบรับดีเกินคาด
มทร.ล้านนา  ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบโควตา ปี ๒๕๖๐ ต้นเดือน พ.ย. ผลตอบรับดีเกินคาด ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา