โลโก้เว็บไซต์ มอบประกาศนียบัตรโครงการ BRIC11พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มอบประกาศนียบัตรโครงการ BRIC11พย59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการ BRIC
          11 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาในโครงการ BRIC : Brawijaya – RMUTL International Class Program  ณ ห้อง INNOVATION ชั้น 6 อาคารวิทยบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา