โลโก้เว็บไซต์ ประชุมทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร9พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร9พย59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประชุมจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร
          9 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมี ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา