โลโก้เว็บไซต์ ร่วมประชุมสภากาแฟ9พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่วมประชุมสภากาแฟ9พย59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
          9 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา