โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวันเด็ก9พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมวันเด็ก9พย59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์'60
          9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องนวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา