โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงาน bric4พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศึกษาดูงาน bric4พย59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่นักศึกษาโครงการ BRIC พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ
          4 พฤศจิกายน 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานแก่นักศึกษาโครงการ “Brawijaya – RMUTL International Class Program” (BRIC) พร้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา