โลโก้เว็บไซต์ ทำสบู่ก้อนใสสมุนไพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำสบู่ก้อนใสสมุนไพร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่ก้อนใสสมุนไพร
              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำสาข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา