โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย29ตค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย29ตค59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
          29 ตุลาคม 2559 รศ.ดร นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหารือข้อราชการการบริหารงานมหาวิทยาลัยและพิจารณา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา