โลโก้เว็บไซต์ ศรัทธาแรงกล้างานบุญมหากฐิน มทร.ล้านนา ร่วมกับศรัทธาสาธุชน ทอดถวาย ณ วัดมิ่งเมืองมูล                     ยอดทำบุญนับล้านบาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศรัทธาแรงกล้างานบุญมหากฐิน มทร.ล้านนา ร่วมกับศรัทธาสาธุชน ทอดถวาย ณ วัดมิ่งเมืองมูล ยอดทำบุญนับล้านบาท

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา